Uw meetstaten, onze focus!

complete meetstaten met technische diepgang

Op basis van uw plannen (3D of 2D) maken wij complete meetstaten om een zo sluitend mogelijk dossier te verkrijgen.
We vermijden fouten en inconsistenties tussen plannen, meetstaten en lastenboek en zorgen voor minder discussies tijdens de uitvoering.
  • Met technische bagage en ruime praktijkervaring zorgen we voor kwalitatieve meetstaten
  • Snel en efficiënt. Onze doorlooptijd is gemiddeld 2 tot 3 weken na ontvangst van alle documenten.
  • Complete meetstaten zorgen voor een duidelijkere en betere offerte.
  • Meetstaten zijn voor ons de eerste stap in de verdere voorbereiding en vormgeving van uw aanbestedingsdossier.

Per project de nodige details

De juiste Level of Detail (LOD) voor uw project

  • LOD 0 - Niveau voor ruwe budgettering en haalbaarheidsstudie. Grove meting van de plannen zonder details.
  • LOD 1 - Basismeting met enkele ramingen. Geeft al een vrij goed gevoel naar uiteindelijk budget
  • LOD 2 - Ruimte per ruimte meting met bruto meting van oppervlaktes
  • LOD 3 - Klaar voor aankoop = hoogste detailmeting tot op eenheden, stukken en netto metingen.

Door onze opgebouwde ervaring tijdens de uitvoering van projecten, weten wij plannen van een architect/studiebureau te vertalen naar duidelijke dossiers. Aannemers en onderaannemers kunnen onmiddellijk aan de slag om prijs te maken op onze voorbereiding.