stefaannegroni_2_people_in_container_office_at_a_construction_s_17ffb9f1-95c3-4d94-9ebe-49cd56d5dc0d

Projectaankopen

Voor algemene aannemers

Algemene aannemers en onderaannemers kunnen op ons rekenen als een verlengstuk van hun organisatie. Op basis van hun rendementen, prijzen en specifieke eigenschappen kunnen we voor hen volledige calculaties opmaken. Van openbare tot private dossiers zorgen we voor een complete en in te dienen offerte.

In de uitvoering staan we projectleiders en technische directeurs bij en nemen we de aankoopdossiers ter harte. Van marktbevraging tot finale onderhandelingen ondersteunen we het projectteam.

Van marktbevraging tot voorbereidde contracten

Als rechterhand van de projectleiding/directie verzorgen we de aankoopdossiers van bevraging tot contractering.

Uw budget = onze focus

Ons streefdoel is altijd beter doen dan het vooropgestelde budget. Zien we opportuniteiten, dan leggen we die altijd voor.

Zoeken naar optimalisaties en variante oplossingen

Door onze opgebouwde expertise en brede contacten gaan we op zoek naar variante oplossingen en manieren om tot een beter resultaat te komen.

Dossiers optimaliseren voor prijsvragen

De grote troef om betere condities te bekomen is het degelijk voorbereiden van de aankoopdossiers. Meetstaten finetunen en informatie gericht bundelen zorgen voor betere prijzen.

Contacteer ons vandaag om morgen impact te maken